Zkvalitňujeme naše služby

Posláním asociace je zlepšit kvalitu služeb v oblasti finančního poradenství a zprostředkování na českém trhu. Snaží se jasně deklarovat standardy finančního poradenství a zprostředkování a důsledně dohlížet na jejich dodržování ze strany členů ČASF.

ČASF

Jsme členy ČASF ČR!

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) vznikla v červnu 2018 integrací dosud samostatných profesních sdružení působících v oblasti finančního zprostředkování a poradenství. ČASF reprezentuje trh finančního poradenství při tvorbě nové legislativy a regulace, vyvíjí nicméně i významnou samoregulační a analytickou činnost. Jde o sdružení, které s celkovým počtem 24 řádných členů a 3 členů přidružených zastupuje drtivou většinu finančních poradců a zprostředkovatelů v ČR a je tak jediným relevantním reprezentantem tohoto odvětví. V jeho čele stojí představenstvo, kde jsou osobně účastni nejvýznamnější hráči trhu a také další významné osobnosti.

 

  • Posláním asociace je zlepšit kvalitu služeb v oblasti finančního poradenství a zprostředkování na českém trhu.
  • Snaží se jasně deklarovat standardy finančního poradenství a zprostředkování a důsledně dohlížet na jejich dodržování ze strany členů ČASF.
  • Pracuje na zlepšování podmínek pro výkon podnikání v oboru, a to jak v oblasti legislativní, tak v oblasti ekonomické. Zastupuje subjekty sdružené v unii při jednání se státními a veřejnoprávními institucemi, ostatními profesními sdruženími na trhu a finančními institucemi – producenty finančních produktů.

Evropská federace finančních poradců a finančních zprostředkovatelů (FECIF) byla založena v červnu 1999 s cílem hájit a posilovat roli finančních poradců a zprostředkovatelů v Evropě

FECIF je nezávislou a neziskovou organizací, která slouží svým členům, jenž se rekrutují z celkem 28 členských států EU a Švýcarska. Je to jediná evropská profesní organizace, která zastupuje jak finanční zprostředkovatele, tak finanční poradce. Sídlo FECIF je v Bruselu, samém srdci Evropské unie.

FECIF Data
FECIF reprezentuje více než 230.000 evropských finančních zprostředkovatelů
a poradců skrz:

  • 19 národních asociací z 18 členských států EU
  • 20 panevropských komerčních subjektů, operujících ve 28 členských státech EU

ČASF je ve FECIF zastoupena na úrovni board of directors a aktivně se podílí na jejím programu. Podrobnosti o strategických cílech a plánu FECIF na rok 2016 lze nalézt v dokumentu.