Franchise

IT Podpora

K dispozici je vám unikátní login, který v sobě skrývá nejen obvyklé části virtuálních kanceláří jako je správa klientů, provizí nebo dokumentace od partnerských společností. Obsahuje několik modulů ve velmi unikátní podobě – část zaměřenou na servis klienta včetně CRM systému, klientskou zónu, manažerské nástroje a „Vzdělávací tržiště“.

Cílem je snaha poskytovat poradcům on-line nástroje, které zvýší efektivitu a sníží administrativní zatížení. Součástí jsou také nástroje pro plánování nebo sjednávání produktů v oblasti pojištění, investic nebo hypoték.
Modul „péče o klienta“ vám nejen připomíná důležitá data, informuje vás o změnách na klientových produktech ale také vám nabízí obchodní příležitosti a umožňuje komunikaci se sekci klienta. Péče o klienta a budování klientského kmene – právě zde leží budoucí vývoj trhu.

Neživotní sjednávač

Neživotní sjednavač je unikátní on-line nástroj, který vám jednoduše a přehledně během několika minut umožní porovnat autopojištění a pojištění majetku.
Nejen, že porovná jednotlivá pojištění a najde nejvýhodnější nabídku pro klienta, ale také vám vybranou nabídku umožní sjednat. To je zásadní rozdíl mezi srovnávači se kterými se na dnešním trhu můžete setkat a Alfrédovým sjednavačem.

Další výhodou je skutečnost, že si tento nástroj nepronajímáme od jiné IT společnosti jako outsourcouvanou službu.  Zkušenosti poradců ukazují, že i u pouhého srovnavače tam, kde se služba pronajímá, trvá zavedení změn, novinek a akcí často týdny i měsíce. U nás trvá zohlednění takové změny minuty či hodiny díky vlastnímu IT oddělení.

A protože nesmíme zapomenout na všudypřítomné zákonné povinnosti, je součástí sjednavače vytvoření veškeré legislativně povinné dokumentace a přenesení údajů do interního systému tak, abyste s nimi v budoucnu mohli pracovat. Naším cílem je vytvořit takové nástroje, aby poradce nemusel žádné údaje vytvářet opakovaně a mohl s nimi kdykoliv v budoucnu pracovat.

Na jedné straně tak přinášíme špičkovou službu klientovi, na straně druhé zjednodušujeme život poradcům, kteří i přes zvyšující se časovou a administrativní náročnost nechtějí slevit z vize komplexního finančního poradenství. Těší nás, že právě takovým poradcům můžeme pomoci.

Scoring životního pojištění

Scoring životního pojištění je unikátním on-line nástroj, který poradcům výrazně ulehčí práci.
Pojišťovny v dnešní době nabízejí desítky produktů životního pojištění s různým přístupem k jednotlivým připojištěním, odlišnými podmínkami, výlukami a dalšími parametry, které se navíc v rámci konkurenčního chování neustále mění, upravují, vylepšují.

Je v podstatě nad poradcovi síly, aby je všechny perfektně znal a zvládl sledovat. I to je důvod, proč mnoho zprostředkovatelů nabízí stále životní pojištění výhradně na základě nejlevnější ceny, i když to neznamená ideální produkt pro klientovi potřeby.

A v tom právě pomůže náš Scoring životního pojištění a posune službu klientovi mnohem dál. Na základě série otázek a odpovědí vyfiltruje z dostupné nabídky životního pojištění 5 produktů, které nejlépe pokryjí klientovi potřeby. Jako výstup poradce získá nejen tuto TOP pětku, ale rychlý přehled v podobě barevných smajlíků pro rychlou orientaci v případě, že je třeba vzít v potaz některý z konkrétních parametrů produktu. Při kliknutí na konkrétní smajlík se navíc zobrazí nápověda s konkrétním vysvětlením. Poradce má tak všechny klíčové informace jednoduše po ruce a vyhne se složitému dohledávání v pojistných podmínkách.

Díky scoringu je zřejmé, které produkty ideálně modelovat v konkrétním produktovém kalkulátoru. Klient získá z porovnání přehledný výstup s argumentací „proč“ mu byly vybrány právě tyto produkty. Takový klient je méně náchylný k výpovědi pojištění, protože lépe rozumí důvodům výběru. Konkrétní důvody pro doporučení výběru jsou přeneseny do Záznamu o potřebách a požadavcích což poradcům šetří čas a nervy.

E-Administrace

Již nikdy v budoucnu žádná data dvakrát!

Většina poradců v dnešní době trpí pod tíhou narůstající byrokracie, množstvím formulářů, které musí opakovaně vyplňovat, zvyšujícími se náklady za tisk desítek dokumentů, které je nutné vytisknout i k té nejmenší smlouvě.

Stojí před dilematem, zda pod snahou zajistit maximální servis trávit desítky minut službou, která poradci obvykle nepokryje ani náklady za dopravu ke klientovi a obětovat čas, který může věnovat ziskovějšímu klientovi nebo své rodině. Uvědomujeme si, že mnoho poradců stojí před volbou zodpovědnosti vůči klientu, sobě a své rodině -  jako podnikatel. Proto jsme se rozhodli začít zavádět princip „žádná data 2x“. E-administrace je první část velkého projektu ve kterém si zadáte klientovi data a již nikdy znovu s nimi nebudete trávit čas.

Z databáze klienta budete schopni přejít do kterékoliv další aplikace – životní scoringu, neživotního sjednavače, Investplanneru, servisních aplikací a dalších. Stejně tak se data budou přenášet opačným způsobem. Z jednotlivých produktových aplikací do databáze klienta. Začnete-li konkrétním produktem, informace v databázi klienta se budou skládat jako puzzle. Data se pochopitelně budou přenášet do Záznamu o potřebách a požadavcích a smluv pojišťoven a bank tak, jak budou dané instituce postupně na tento proces propojování připraveny. Ušetříme vám desítky minut a hodin díky technologické inteligenci. Z byrokratické nouze se tak stane nejlepší doba pro poradce, která tu kdy byla! Těšte se!

Investplaner

Sofistikovaný a uživatelský příjemný nástroj pro každého poradce, který má ve svém portfoliu podílové fondy.

Je určený začátečníkům i zkušeným poradcům, který chtějí společně s klientem namixovat unikátní portfolio. Investplanner vám pomůže během několika minut zprostředkovat fondy v závislosti na investičním profilu vašeho klienta. Zkušeným přináší možnost poskládat si portfolio a zohlednit třídy aktiv, kontinenty, velikost firem nebo měnu, ve které chce klient investovat.

Nejen obsah, ale i forma. Na rozdíl od řešení dostupných na trhu je Investplanner příjemný na práci i orientaci, ladí oku poradce a vygeneruje krásný výstup pro klienta. Nejen obsah, ale také forma je velmi důležitá pokud chce poradce u klienta uspět.

Investplanner je aktualizován na základě dat celosvětově uznávané analytické společnosti Morningstar. Nabízí výběr z fondů největších světových společností registrovaných v ČR jako jsou Franklin Templeton, Aberdeen, Fidelity a další. Staví nejen na historických datech, ale také na základě fundamentální analýzy, která dokáže určit budoucí potenciál investice.

Investplanner se neorientuje jen na skladbu portfolia nebo zajištění důchodu, ale také na plánování finanční nezávislosti. Její princip je založen na rentě bez spotřeby kapitálu. Jako bonus pro klienta jedním tlačítkem připravíte veškerou potřebnou legislativní a smluvní dokumentaci.