Naše poslání

Věříme, že finanční plánování je pro každého.

Naše poslání

„Věříme, že finanční plánování je pro každého.“

PROTO

Naše vize

„Tvoříme firmu pro poradce, u kterých je klient na prvním místě“

Vybíráme správné lidi, poskytujeme excelentní know-how, profesionální zázemí. Spolupracujeme, respektujeme se navzájem, na vztazích nám záleží. Na limity nevěříme.

Naše strategie

JSME SPOLEČNOST NOVÉ GENERACE

NEVĚŘÍME NA LIMITY

 

Patříme k nejrychleji rostoucím společnostem na trhu. Každý měsíc se rozrůstáme o poradce i zaměstnance zajišťující pro vás podporu. I přes růstové ambice nehodláme slevit z kvality. Děláme win – win byznys. Věříme, že právě vysoká kvalita a sdílené hodnoty jsou cestou k růstu.

 

 

Klíčem je pro nás spokojený zákazník. Proto se díváme dopředu a pořád hledáme nové možnosti, jak se posunout o kus dál.

 

 

Naše tempo není pro každého – málokdo nám stačí. Hledáme skutečné profesionály, kteří svoji práci berou vážně a mají vysoké cíle stejně jako my.

 

 

Vítáme každého, kdo má chuť tvrdě pracovat, snahu tvořit velké věci, schopnosti, které obstojí v konkurenci – a i při plném nasazení se bude docela dobře bavit.

VĚCI UNÁS VZNIKAJÍ RYCHLE A ORGANICKY

Naše rychlost růstu a produkční schopnost pramení z excelentních lidí s kvalitním hodnotovým systémem a podnikatelským myšlením. Jakmile objevíme nový projekt nebo cíl, který dává smysl, rychle a naplno se do něj pustíme.

Dokážeme se rychle rozhodovat, a když zjistíme, že „tudy cesta nevede“, bez váhání měníme směr. Nebojíme se přiznat chybu a rychle se poučit. Díky tomuto přístupu se můžeme rychle vyvíjet a proměňovat.

Takový přístup klade vyšší nároky na všechny členy týmů. Lidé s progresivním uvažováním, kteří hledají kvalitu a mají vysoké cíle, dokáží takový přístup ocenit, protože pouze vývoj vede k výjimečným výsledkům.

Tvoříme společně. Nasloucháme potřebám týmů. Téměř všechny významná rozhodnutí se tvoří společně. Ať už se jedná o obchodní rozhodnutí zasahující do poradenské práce nebo změny dotýkající se zaměstnanců na centrále – pohled na věc našich lidí bereme velmi vážně. Díky spojení a spolupráci se nám daří dosahovat vysokou míru spokojenosti u „našich lidí“.

Hledáme ty správné lidi

Jsme společnost nové generace, které záleží na tom, jak se u ní lidé cítí.

Proto u nás nenajdete žádné šílené půlroční konkurenční doložky, pokuty a omezení schované v platbách za vzdělávací proces a jiná omezení, která se neslučují s našimi hodnotami, jsou přežité a typické pro společnosti minulé generace.

Chcete-li být s námi, protože je vám s námi dobře, budeme rádi. Chcete-li odejít – v pořádku, nejste správný člověk pro nás a patříte někam jinam. Chceme pracovat s lidmi, kteří chtějí pracovat s námi. Dáváme energii do nových projektů, cílů, lidí – těmi, kdo nechtějí skutečně pracovat nebo se k nám nehodí, se nezdržujeme! Víme, co chceme a na to hledáme ty správné lidi! Vyděláváme peníze, plníme si sny a u práce se bavíme.

Chcete-li od života víc a vyznáváte ty správné hodnoty

nastupte na palubu a poleťte se s námi

naše hodnoty

Odbornost     Aktivity     Charakter     Přístup