Jak se daří F&P Consulting po vstupu nového investora

Průběhu Podzimu roku 2018 došlo na finančněporadenském trhu k další transakci. Investor Michal Mička a jeho investiční skupina C2H získali 50% podíl ve společnosti F&P Consulting a.s. Zakladatelé, Kamila Paličková a Ota Janda, drží zbylých 50 % a vedení společnosti zůstává nadále v jejich rukou. Právě Kamily a Oty jsme se zeptali na důvody spojení i budoucí plány společnosti.

Michal Mička z C2H kupuje za desítky milionů korun polovinu finančně poradenské sítě F&P Consulting

Jednatřicetiletý investor Michal Mička si se svou firmou C2H zakládá na tom, že investuje především do lidí. Proto nemusí tolik hrát roli, z jakého oboru vybrané společnosti jsou. Mička nejprve investoval především do technologických startupů, následně přesedlal na módu a nejnověji vkládá desítky milionů korun do finančně poradenské společnosti F&P Consulting. Rád by vybudoval silnou poradenskou síť se zaměřením na investiční produkty.

Sdílené hodnoty musí být pojítkem!

S mým obchodním partnerem tvoříme osobnostně zajímavý tým. Oba jsme velmi silní v několika klíčových kompetencích a ten druhý vyniká právě ve slabinách toho druhého. To, v čem se ale shodujeme jsou velké cíle, ochota tvrdě pracovat, rychlost rozhodnutí a realizace změn, pokud zjistíme, že něco nefunguje podle našich představ…

Těšíte se na kontrolu ČNB?

V médiích se již nějakou dobu objevují informace o negativních výsledcích z kontrol ČNB, které často končí menší či větší pokutou. Jak ale taková kontrola probíhá? O čem pokuta vypovídá a jak jednotlivé články zprostředkovatelského řetězce včetně poradců k výsledku přispívají?

O úspěchu investice často rozhodne péče poradce v prvním roce

Přestože poslední čísla ukazují na pozitivní vývoj a opětovný růst finančních prostředků zainvestovaných také v podílových fondech či cenných papírech, množství klientů, kteří do těchto nástrojů investují, roste jen pomalu.

Duel: Vyplatí se poradcům investovat do callcentra?

Dnešní souboj dam je zaměřen na výhodnost poskytování servisu natelefonovávání schůzek finančním poradcům. Druhou otázkou by samozřejmě mohlo být, zda si pořídit své vlastní call centrum, které lze bezprostředně vytvářet, anebo tyto služby outsourcovat.

Metodika zabezpečení příjmů

Tentokrát nás zajímal přístup jednotlivých společností k zajištění klienta a využívaná metodika.

1) Jaká rizika navrhujete klientům pojistit pro zabezpečení příjmů?
2) Jakou metodiku používáte při stanovení pojistných částek?

Poradenské společnosti se od sebe liší firemní kulturou.

Kamila Paličková založila s partnerem téměř před třemi lety finančně poradenskou společnost F&P Consulting. Jejím cílem je v tomto roce rozšířit počet kvalitních poradců na tři sta.