Portfolio

Pro naše klienty vybíráme to nejlepší z nabídky mnoha finančních institucí, se kterými spolupracujeme.
Životní pojištění
 • Aegon pojišťovna, a.s.
 • Allianz pojišťovna, a. s.
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a. s.
 • ČSOB Pojišťovna, a. s.
 • Generali Pojišťovna a. s.
 • Komerční pojišťovna a. s.
 • Kooperativa pojišťovna, a. s.
 • Pojišťovna České spořitelny, a. s.
 • Slavia pojišťovna a.s.
 • UNIQA pojišťovna, a.s.
 • NOVIS Poisťovňa, a.s
 • MAXIMA pojišťovna, a.s.
 • NN pojišťovna a penzijní společnost

Životní pojištění chrání jednotlivce a jeho rodinu před finančními důsledky nejrůznějších životních situací. Nejdůležitější jsou životní pojištění proti riziku smrti, proti riziku trvalé invalidity či smrti úrazem. Na trhu existují dva základní druhy životních pojištění – rezervotvorné životní pojištění (investiční, kapitálové) a rizikové životní pojištění.

Neživotní pojištění
 • Allianz pojišťovna, a. s.
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a. s.
 • ČSOB Pojišťovna, a. s.
 • Generali Pojišťovna a.s.
 • Kooperativa pojišťovna, a. s.
 • Slavia pojišťovna a. s.
 • UNIQA pojišťovna, a. s.
 • MAXIMA pojišťovna, a.s.
 • D.A.S. Rechtsschutz AG

Neživotní pojištění je souhrnný název pro všechna odvětví pojištění, která nespadají pod životního pojištění. Patří sem především veškeré pojištění majetku, dále úrazové pojištění osob a v neposlední řadě i pojištění odpovědnosti za škodu.