Vedení společnosti F&P Consulting si uvědomuje, že žádná společnost, člověk nebo činnost neexistuje sama o sobě bez souvislostí, vlivu a důsledků pro každého z nás. Vše, co řekneme nebo uděláme, ovlivní někoho jiného a dříve nebo později se jako bumerang vrátí zpět do našich životů. Vidíme svět v souvislostech, a proto se naše společnost hlásí k principům zodpovědné firmy a společenská odpovědnost je pro nás důležitá.

Etická komise

Firemní kulturou a hodnotami pro nás vše začíná. Také víme, že víc hlav víc ví a proto jsme vytvořili Etickou komisi. Jejím úkolem je monitoring a aktivní účast na rozhodovacích procesem souvisejících s etickými otázkami, řízení rizik, firemní kulturou a řadou dalších souvisejících témat.

Alena Ziebová

Alena Ziebová

Předsedkyně komise

Jsem ráda, že patřím do týmu lidí, kteří mají čest a kvalitu na prvních místech. Chci pomoci vytvořit zdravé, spravedlivé prostředí, do kterého můžeme přijmout nové obchodníky a manažery a stávajícím kolegům podat pomocnou ruku při řešení jakýchkoliv situací, se kterými se na finančním trhu mohou setkat.

Naděžda Bartošová

Naděžda Bartošová

Místopředsedkyně komise

Díky dlouholetým zkušenostem v managementu firem, ale také z pozice auditora a kontrolora vím, jak je hodnotové a etické nastavení každé společnosti důležité, s vlivem na všechny interní a externí aktivity firmy a jejích zaměstnanců či spolupracovníků. V etické komisi se snažím využívat svých zkušeností tak, abychom všichni táhli za jeden provaz a zvyšovali míru etického jednání ve společnosti.

Ivana Fisherová

Ivana Fisherová

Místopředsedkyně komise

Stala jsem se součástí Etické komise z důvodu mé přirozené potřeby vyjadřovat se k dění, jehož jsem součástí. Řešíme situace, které se dotýkají profesionální stránky poradenství na všech úrovních – ve vztahu ke klientovi, zprostředkovateli i centrále. Vše je součástí jedné společnosti, jedné kultury a každý článek má svůj význam, proto by měl být co nejpevnější.

Libuše Krišková

Libuše Krišková

Člen komise

Vzhledem ke skutečnosti, že klienti v nás vkládají důvěru při práci s jejich financemi – etické jednání považuji za základní předpoklad. To jak na stránce výběru poradců s morálními předpoklady, tak vytvoření standardizovaného soubor pravidel, který stanovuje principy a etické jednání v naší společnosti.

Zdeněk Šimek

Zdeněk Šimek

Člen komise

Máme s firmou společný cíl – proto se chci podílet na jejím směřování. Kvalitní finanční poradenství a trvalou snahu o zvednutí prestiže finančního poradenství jako takového. Je pro mě důležité jak je společnost prezentována navenek a jak se k sobě chováme uvnitř.

Koordinátor pro trvale udržitelný rozvoj

Vzdělávání v oblasti udržitelného podnikaní a rozvoje světa vnímáme jako důležitou celospolečenskou otázku na které se chceme podílet. Chceme pro sebe i naše děti hezčí, čistější a zdravější svět. Ne každého vždy napadnou klíčové souvislosti a jak by mohl sám přispět. Proto jsme se rozhodli jít této problematice naproti.

Kateřina Korbelová

Kateřina Korbelová

Koordinátor

Jsem ráda, že patřím do týmu lidí, kteří mají čest a kvalitu na prvních místech. Chci pomoci vytvořit zdravé, spravedlivé prostředí, do kterého můžeme přijmout nové obchodníky a manažery a stávajícím kolegům podat pomocnou ruku při řešení jakýchkoliv situací, se kterými se na finančním trhu mohou setkat.