Zkvalitňujeme naše služby

Posláním unie je zlepšit kvalitu služeb v oblasti finančního poradenství a zprostředkování na českém trhu. Snaží se jasně deklarovat standardy finančního poradenství a zprostředkování a důsledně dohlížet na jejich dodržování ze strany členů USF.

USF

Jsme členy USF ČR!

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství USF vznikla v červnu roku 2006 jako neziskové profesní sdružení právnických a fyzických osob podnikajících na území České republiky v oblasti finančního zprostředkování a poradenství.

 

  • Posláním unie je zlepšit kvalitu služeb v oblasti finančního poradenství a zprostředkování na českém trhu.
  • Snaží se jasně deklarovat standardy finančního poradenství a zprostředkování a důsledně dohlížet na jejich dodržování ze strany členů USF.
  • Pracuje na zlepšování podmínek pro výkon podnikání v oboru, a to jak v oblasti legislativní, tak v oblasti ekonomické. Zastupuje subjekty sdružené v unii při jednání se státními a veřejnoprávními institucemi, ostatními profesními sdruženími na trhu a finančními institucemi – producenty finančních produktů.

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) se stala k 5. březnu roku 2013 řádným členem European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries (FECIF), nejvýznamnějšího profesního sdružení, které zastupuje na celoevropské úrovni asociace finančních zprostředkovatelů a poradců. Dochází tím k zásadnímu posílení mezinárodních aktivit Unie a také k výraznému zvýšení vlivu jejích členů na tvorbu legislativy na úrovni EU.

Vstup USF do sdružení FECIF je výsledkem dlouhodobé spolupráce obou subjektů, jejíž povýšení na řádné členství získalo již v závěru loňského roku oboustranně silnou podporu. V současné době pak probíhá intenzivní komunikace ohledně zapojení USF do rozhodovacích mechanismů FECIF a také do jejích exekutivních orgánů.